left
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การเมืองการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
บทนำ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ผลการพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมา
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา
คำนำ
หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 27 รายการ   
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 14 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม – วังรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17001 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม – นาบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17004 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศชำระภาษี ปี 2561 31 ต.ค. 2560 (เข้าชม 26 ครั้ง)
ราคากลางอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการถวายดอกไม้จันทน์ 27 ต.ค. 2560 (เข้าชม 20 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 27 ต.ค. 2560 (เข้าชม 24 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 27 ต.ค. 2560 (เข้าชม 21 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 27 ต.ค. 2560 (เข้าชม 27 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 27 ต.ค. 2560 (เข้าชม 24 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
(เข้าชม 19 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน
(เข้าชม 85 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(เข้าชม 119 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว
(เข้าชม 100 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
(เข้าชม 91 ครั้ง)
การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(เข้าชม 256 ครั้ง)
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 เส้น ลงดินลูกรังปริมาตร 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (เข้าชม 12 ครั้ง)
ราคากลางจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม-วังรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17001 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม-วังรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17001 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (เข้าชม 26 ครั้ง)
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการออกข้อบัญญัต.. 06 ธ.ค. 2560 14
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี.. 22 มิ.ย. 2559 220
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป.. 23 มี.ค. 2559 371
Ъѹ
þҡ
ѭաҧ
ӹѡҹСá͡
ҤҡҧԹ ä
Żͧ
зǧҳԪ
ҹ˹§ҹͧѰ
ӹѡҳ
зǧ෤ʹС
ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
ӹѡҹõǨԹ蹴Թ
ûͧͧ
SML
ӺŤ´ͷ
ͧ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
100 หมู่ 9 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000