left
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การเมืองการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
บทนำ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ผลการพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมา
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา
คำนำ
หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร 08 ส.ค. 2559 (เข้าชม 20 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 55 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ 23 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 50 ครั้ง)
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ขององค์การบริการส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ 23 มิ.ย. 2559 (เข้าชม 50 ครั้ง)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กท 16 พ.ค. 2559 (เข้าชม 84 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พ.ค. 2559 (เข้าชม 77 ครั้ง)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2559 30 มี.ค. 2559 (เข้าชม 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกได้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 30 มี.ค. 2559 (เข้าชม 89 ครั้ง)
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 59 14 มี.ค. 2559 (เข้าชม 107 ครั้ง)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านนา ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 04 มี.ค. 2559 (เข้าชม 162 ครั้ง)
การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(เข้าชม 68 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตเตาชีวมวล
(เข้าชม 166 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558
(เข้าชม 194 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์ จัดโครงการเทิดทูนสถาบัน หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน
(เข้าชม 185 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลเขาฉกรรจ์
(เข้าชม 178 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558
(เข้าชม 176 ครั้ง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร (เข้าชม 21 ครั้ง)
ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยว หมู่ 2 บ้านนา (เข้าชม 45 ครั้ง)
ราคากลางขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านนา ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (เข้าชม 49 ครั้ง)
ราคากลางปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนา (เข้าชม 49 ครั้ง)
ราคากลางขุดลอกคลองท่าสะแก (ช่วงวัดนาบน ไป บ้านพรสวรรค์) หมู่ที่ 7 บ้านนาบน (เข้าชม 46 ครั้ง)
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี.. 22 มิ.ย. 2559 77
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป.. 23 มี.ค. 2559 212
Ъѹ
þҡ
ѭաҧ
ӹѡҹСá͡
ҤҡҧԹ ä
Żͧ
зǧҳԪ
ҹ˹§ҹͧѰ
ӹѡҳ
зǧ෤ʹС
ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
ӹѡҹõǨԹ蹴Թ
ûͧͧ
SML
ӺŤ´ͷ
ͧ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
100 หมู่ 9 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000