left
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การเมืองการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
บทนำ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ผลการพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมา
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา
คำนำ
หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 27 รายการ   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สก.ก ๑๗๐๐๑ สายหนองกระทุ่ม-วังรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ 03 เม.ย. 2561 (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข เส้นข้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล 03 เม.ย. 2561 (เข้าชม 5 ครั้ง)
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ 05 ก.พ. 2561 (เข้าชม 19 ครั้ง)
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ 05 ก.พ. 2561 (เข้าชม 19 ครั้ง)
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ 05 ก.พ. 2561 (เข้าชม 20 ครั้ง)
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านวังรั 05 ก.พ. 2561 (เข้าชม 18 ครั้ง)
ราคากลางโครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์ 05 ก.พ. 2561 (เข้าชม 21 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 41 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม – วังรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.17001 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ย. 2560 (เข้าชม 36 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
(เข้าชม 290 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน
(เข้าชม 107 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(เข้าชม 138 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว
(เข้าชม 125 ครั้ง)
อบต.เขาฉกรรจ์จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
(เข้าชม 110 ครั้ง)
การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(เข้าชม 301 ครั้ง)
ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ (เข้าชม 3 ครั้ง)
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็็ก เส้นไปสะพานวังจิก หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตะพร หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (เข้าชม 3 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สก.ก ๑๗๐๐๑ สายหนองกระทุ่ม-วังรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อ (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข เส้นข้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า (เข้าชม 4 ครั้ง)
  ฟุตบอลจะเตะกันเป็นลีก และแต่ละประเทศก็จะมีลีกของตั.. 19 เม.ย. 2561 9
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการออกข้อบัญญัต.. 06 ธ.ค. 2560 72
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี.. 22 มิ.ย. 2559 274
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป.. 23 มี.ค. 2559 401
Ъѹ
þҡ
ѭաҧ
ӹѡҹСá͡
ҤҡҧԹ ä
Żͧ
зǧҳԪ
ҹ˹§ҹͧѰ
ӹѡҳ
зǧ෤ʹС
ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
ӹѡҹõǨԹ蹴Թ
ûͧͧ
SML
ӺŤ´ͷ
ͧ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
100 หมู่ 9 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000